W dniu 16 stycznia 2016 r. na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów Ligi Walki z Hałasem dokonano wyboru nowych władz.
Do Zarządu Głównego, który się ukonstytuował w tym samym dniu, zostali wybrani:

KOMISJA REWIZYJNA: Sąd Koleżeński:

 

 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 stycznia 2019r. odeszła nasza Koleżanka
 
dr inż. Marianna Mirowska
 
emerytowany pracownik Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej
wieloletni, aktywny członek naszego stowarzyszenia.

 

Liga Walki z Hałasem jest stowarzyszeniem, którego statutowym celem jest uświadamianie zagrożeń jakie powodują hałas i wibracje oraz podejmowanie działań dla ochrony przed hałasem i wibracjami.