W dniu 30 września 2006 r. na X Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Ligi Walki z Hałasem dokonano wyboru nowych władz.
Do Zarządu Głównego, który się ukonstytuował 30.09.2006 r. zostali wybrani:

KOMISJA REWIZYJNA ukonstytuowała się następująco: Sąd Koleżeński: