Punkt konsultacyjny i interwencyjny
Patrz strona główna!

Pomiary hałasu
Z uwagi na obowiązek posiadania akredytacji laboratorium badawczego do wykonywania większości pomiarów (hałas środowiskowy - przemysłowy i komunikacyjny, hałas na stanowiskach pracy) LWzH nie prowadzi obecnie działalności usługowej w zakresie pomiarów.

Szkolenia
Proponujemy szkolenia w zakresie akustyki i zwalczania hałasu - prowadzone przez naszych specjalistów - w zakresie uzgodnionym z klientem.