Ostatnia aktualizacja w dniu 18.06.2014 r.

Liga Walki z Hałasem jest stowarzyszeniem, którego statutowym celem jest uświadamianie zagrożeń jakie powodują hałas i wibracje oraz podejmowanie działań dla ochrony przed hałasem i wibracjami.Zagrożenia hałasem
Zjawisko zanieczyszczenia środowiska hałasem stało się jednym z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. 40% mieszkańców miast jest narażonych na szkodliwy dla zdrowia, ponadnormatywny hałas. Hałas stał się też uciążliwym zanieczyszczeniem środowiska na wsiach, głównie skutkiem wadliwych lokalizacji licznych farm wiatrowych - zbyt blisko zabudowy mieszkaniowej. Liga Walki z Hałasem od lat postuluje bezskutecznie wprowadzenie unormowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych. Problem stał się niezwykle istotny i jest zupełnie bagatelizowany przez koalicję w Sejmie, rząd, instytucje wpisane w ochronę środowiska, a przede wszystkim przez Ministerstwo Zdrowia.
Warszawa ma drugą pozycję na czarnej liście najbardziej hałaśliwych stolic Europy.
Zagrożenie hałasem stało się od końca 2012r. jeszcze większe skutkiem bezprecedensowego w Europie podniesienia przez Ministerstwo Środowiska poziomów dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego - przeciętnie o 6 dB, czyli aż czterokrotnie!
W ten tani sposób, kosztem zdrowia mieszkańców, minister środowiska "rozwiązał" problem przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, naruszając przy tym ustawę o ochronie środowiska (rozporządzenie jest niezgodne z art. 112 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).
Hałas prowadzi nie tylko do szybkiej degradacji narządu słuchu, ale powoduje skutkiem ogromnej uciążliwości wyniszczenie całego organizmu człowieka. Hałas kumuluje się w organizmie ludzkim, jak promieniowanie czy pestycydy i powoduje nieodwracalne uszkodzenia:
- wpływa destabilizująco na psychikę ludzi;
- pogarsza samopoczucie;
- wywołuje stany lękowe;
- wzmaga agresję i pobudliwość;
- podnosi ciśnienie krwi;
- zaburza rytm serca i rytm oddechu;
- zakłóca pracę narządów wewnętrznych;
- zaburza sen;
- obniża sprawność pracy mózgu;
- wymusza przyjmowanie psychotropowych leków nasennych;
- obniża ogólną odporność organizmu;
- jest powodem wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych;
- jest przyczyną zwiększonej liczby zawałów serca i chorób wieńcowych;
- powoduje postępującą utratę słuchu.

Liga Walki z Hałasem
Liga Walki z Hałasem jest stowarzyszeniem założonym w 1971 r. na Politechnice Poznańskiej. Statutowym jej celem jest uświadamianie zagrożeń, jakie powodują hałas i wibracje oraz podejmowanie działań dla ochrony przed hałasem i wibracjami.

 
 

W celu przystąpienia do Ligi Walki z Hałasem należy zapoznać się ze Statutem oraz wypełnić deklarację członkowską.

Liga Walki z Hałasem
e-mail:lwzh@op.pl
adres korespondencyjny:w trakcie zmiany!
telefon:brak

Prosimy wszystkich dotychczasowych członków Ligi Walki z Hałasem o ponowne wypełnienie deklaracji członkowskich (z podaniem aktualnych danych!)
- za pomocą formularza elektronicznego DEKLARACJA
oraz o wpłacanie składek członkowskich w wysokości 120 zł/rok
(emeryci, renciści i członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek)
na konto:
Bank Millenium
NRB 91 1160 2202 0000 0000 5515 7925
 Informacje bieżące:


Informacje archiwalne:

 

Strona założona w dniu 28.03.2001r

administruje: Mikołaj Kirpluk