HAŁAS i WIBRACJE mają ujemny wpływ na zdrowie, zmniejszają wydajność pracy, utrudniają wypoczynek i koncentrację.
Stałe oddziaływanie hałasu kumuluje się podobnie jak promieniowanie, wpływając na cały organizm - nie tylko na narząd słuchu, ale też na system nerwowy, powodując m.in. zaburzenia snu i trawienia, zmiany akcji serca, ciśnienia krwi, rytmu oddychania itp.
Hałas jest zagrożeniem fizycznym równie niebezpiecznym jak zagrożenie chemiczne w powietrzu, wodzie i glebie.
Co to jest hałas?
Nierozerwalną częścią naszego życia są dźwięki, które odgrywają dwojaką rolę:
  • jako zjawiska pożądane – czyli środek porozumiewania się i odbioru wrażeń słuchowych
  • jako zjawiska niepożądane – czyli dźwięki przeszkadzające, szkodliwie działające na zdrowie człowieka.
Miarą dźwięków niepożądanych, czyli hałasu, jest poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB):
  • poziomy dźwięku A niższe od 45 dB w dzień są dla człowieka mało uciążliwe;
  • hałas o poziomach dźwięku A 65-70 dB jest uciążliwy i – niestety – typowy dla naszego życia codziennego;
  • w polskim i międzynarodowym ustawodawstwie przyjęto, że poziom dźwięku A powyżej 85 dB przy 8 godzinnym działaniu na stanowisku pracy stwarza zagrożenie uszkodzenia słuchu.
Skąd się bierze hałas?

Hałas dotyka nas wszędzie – zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu zamieszkania czy odpoczynku.
Najbardziej powszechnymi, a jednocześnie najbardziej uciążliwymi źródłami hałasu są trasy drogowe, kolejowe i lotnicze, a także zakłady przemysłowe, centra handlowe, miejsca rozrywki itp. Na działanie hałasu przekraczającego wielkość 85 dB narażone są osoby pracujące w górnictwie, w przemyśle maszynowym, hutniczym, stoczniowym, motoryzacyjnym, budowlanym, fonograficznym i innych.
W naszych mieszkaniach jest hałas, którego źródłami są instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne, urządzenia mechaniczne zainstalowane w budynkach (czyli windy, hydrofory, itp.) oraz... głośni sąsiedzi.