powrót do Strony Głównej | czytaj Statut

DEKLARACJA
przystąpienia do Ligi Walki z Hałasem

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ligi Walki z Hałasem.
Stwierdzam, że cele Ligi Walki z Hałasem są mi znane.
Zobowiązuję się:

  1. Stosować do przepisów Statutu i obowiązujacych regulaminów, uchwał walnych zgromadzeń oraz postanowień władz Ligi.
  2. Realizować w pracy zawodowej i społecznej cele Ligi Walki z Hałasem.
  3. Regularnie opłacać składkę członkowską. (obecnie składka 120 zł/rok, emeryci, renciści i członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek)

Imię:* Nazwisko:*
Rok urodzenia:* Płeć: kobieta mężczyzna
Zatrudnienie:
Zawód:
Miejsce pracy / nauki:
Adres zamieszkania:*
kod miasto ulica nr domu/mieszk.
Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli inny niż powyżej!):
kod miasto ulica nr domu/mieszk.
Telefon kontaktowy (1):
Telefon kontaktowy (2):
Adres email:                
Deklaruję ewentualną współpracę w zakresie:
Przepisz kod z obrazka


* - Pola wymagane