Ostatnia aktualizacja w dniu 20.03.2023 r.
(nowy serwer: www.lwzh.webd.pro)

 

INAD

 
XXVIII Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem
będzie
26 kwietnia 2023r.
(zawsze ostatnia środa kwietnia)
(International Noise Awareness Day INAD-2023)

 

 

 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 marca stycznia 2023r. odeszła nasza Koleżanka
 
mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala
 

wieloletni członek naszego stowarzyszenia, w tym Zarządu Głównego,
Rzeczoznawca Ligi Walki z Hałasem

 


Zagrożenia hałasem
Zjawisko zanieczyszczenia środowiska hałasem stało się jednym z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. 40% mieszkańców miast jest narażonych na szkodliwy dla zdrowia, ponadnormatywny hałas.
Hałas prowadzi nie tylko do szybkiej degradacji narządu słuchu, ale powoduje skutkiem ogromnej uciążliwości wyniszczenie całego organizmu człowieka.
Hałas kumuluje się w organizmie ludzkim, jak promieniowanie czy pestycydy i powoduje nieodwracalne uszkodzenia:
- wpływa destabilizująco na psychikę ludzi;
- pogarsza samopoczucie;
- wywołuje stany lękowe;
- wzmaga agresję i pobudliwość;
- podnosi ciśnienie krwi;
- zaburza rytm serca i rytm oddechu;
- zakłóca pracę narządów wewnętrznych;
- zaburza sen;
- obniża sprawność pracy mózgu;
- wymusza przyjmowanie psychotropowych leków nasennych;
- obniża ogólną odporność organizmu;
- jest powodem wypadków przy pracy i wypadków komunikacyjnych;
- jest przyczyną zwiększonej liczby zawałów serca i chorób wieńcowych;
- powoduje postępującą utratę słuchu.

Zagrożenie hałasem stało się od końca 2012r. jeszcze większe skutkiem bezprecedensowego w Europie podniesienia przez Ministerstwo Środowiska poziomów dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego - przeciętnie o 6 dB, czyli aż czterokrotnie!
W ten tani sposób, kosztem zdrowia mieszkańców, minister środowiska "rozwiązał" problem przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, naruszając przy tym ustawę o ochronie środowiska (rozporządzenie jest niezgodne z art. 112 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).
Mija 11 lat...

 
Liga Walki z Hałasem
Liga Walki z Hałasem jest stowarzyszeniem założonym w 1971 r. na Politechnice Poznańskiej. Statutowym jej celem jest uświadamianie zagrożeń, jakie powodują hałas i wibracje oraz podejmowanie działań dla ochrony przed hałasem i wibracjami.

 
 

W celu przystąpienia do Ligi Walki z Hałasem należy zapoznać się ze Statutem oraz wypełnić deklarację członkowską.

Liga Walki z Hałasem
e-mail:lwzh@op.pl
adres korespondencyjny:43-200 Pszczyna, ul.Bratnia 33
telefon:brak - proszę o kontakt mailowy!

Deklaracja przystapienia do stowarzyszenia

Prosimy wszystkich dotychczasowych członków Ligi Walki z Hałasem o ponowne wypełnienie deklaracji członkowskich (z podaniem aktualnych danych!)
- za pomocą formularza elektronicznego DEKLARACJA Uwaga: formularz prosimy wysyłać do nas jako załącznik do e-mail!
oraz o wpłacanie składek członkowskich w wysokości 120 zł/rok
(emeryci, renciści i członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek)
na konto:
Bank Millenium
NRB 91 1160 2202 0000 0000 5515 7925
 Informacje bieżące:


Informacje archiwalne:

 

 

 

 

Strona założona w dniu 28.03.2001r

administruje: Mikołaj Kirpluk